Generelle lånebetingelser og fast lav rente på 3%

  • Erhvervsdrivende med cvr nummer kan optage lån
  • Et medlem kan låne op til 600.000 kr. til brugte maskiner og 800.000 kr. til nye maskiner
  • Der kan ved fælles indkøb lånes op til 600.000 kr. til brugte maskiner pr. medlem. Ved nye maskiner kan der lånes op til 800.000 kr. pr. medlem for 2-5 medlemmer, hvis der hæftes solidarisk
  • Minimum udbetaling er 15% af købsprisen + moms
  • Salg af maskiner kan indgå i udbetaling
  • Provision 2% af købsprisen, dog min. 2.000 kr. og maks. 4.000 kr.
  • Rentesatsen er p.t. 3% p.a. renten ligger fast i lånets løbetid.
  • Løbetid/afdragstid: 2 - 6 år på brugt, ny op til 8 år afhængig af, hvor stor maskinen er

Persondatapolitik for Sønderjysk Indkøbsforening
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Sønderjysk Indkøbsforening (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Sønderjysk Indkøbsforening
CVR.nr.: 12841213
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
Tlf. 73742053

Vores repræsentant er: Landbrugsrådgivning SYD I/S
CVR.nr. 30719131
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster
E-mail: lrs@lrs.dk
Tlf. 73742020

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at administrere indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt.
b) Foreningsformål: Vi anvender desuden personoplysninger i forbindelse med foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:
a) Levering af vores ydelser
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, virksomhedsoplysninger
ii. Almindelige personoplysninger: CPRnummer, CVRnummer
iii. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger, f. eks pas/kørekort og sundhedskort
iv. Almindelige personoplysninger: Sagsoplysninger i forbindelse med ansøgning om indkøb
v. Almindelige personoplysninger: Betalingsoplysninger vedrørende afdrag og renter på lån
b)  Foreningsformål
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, virksomhedsoplysninger
ii. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger, f. eks pas/kørekort og sundhedskort
iii. Almindelige personoplysninger: Medlemshistorisk, deltagelse i bestyrelsesarbejde
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
a) Rådgivere, som du samarbejder med.
b) Pengeinstitutter, som du er kunde hos
c) Forsikringsselskaber, som du er kunde hos
Den indsamlede information om dig hidrører fra:
a) EU/EØS

5 BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på dit ansøgningsskema i forhold til hvert af de nævnte formål:
a) Levering af vores ydelser
Kontrakt
Lovgivning
b) Foreningsformål
Foreningens vedtægter
Lovgivning

6 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver relevante personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
a) Maskinforhandlere, som leverer de indkøbte maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler
b) Offentlige myndigheder, f. eks SKAT
c) Forsikringsselskaber (panthaverdeklarationer)
d) Indkøbsforeningens revisor

7 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi vil opbevare dine personoplysninger
a) I medlemsperioden
b) I henhold til gældende lovgivning

8 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af dine personoplysninger.
• Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger efter gældende lovgivning.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig skriftligt til formanden i din lokale indkøbsforening.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Sidst opdateret: 18.12.2018